Селските училища – какво ще ги правим

  "Училището" в Гумощник "Училището" в Гумощник

  Сред гордостите на едно село винаги е било неговото училище. Когато го закрият, защото няма достатъчно деца, се превръща в негова болка. И в обща наша болка. Защото е една от най-тъжните картини. Още по-тъжни стават тези картини, когато оставяме да се руши това училище. Да отива на вятъра строенето от поколенията преди нас – често с доброволен труд и жертви, с усилията на местното население.

  Училищните сгради по селата досега някак са били встрани от вниманието на местната власт. Единици от тях бяха продадени, а останалите очакват своя час. Защото е престъпно да пренебрегваме тази общинска собственост и да я оставяме да се похабява, вместо да й вдъхнем нов живот, да намерим начин да носи приходи в бюджета.

  В Добродан училището от няколко години е преобразувано в старчески дом. Осигурява работа на няколко човека от селото. Сградният комплекс не само се съхрани, но и се обогати и обнови, даже се очаква по проект там да видим външен асансьор.

  Какво ще правим с останалите училищни сгради? В Калейца нашият кандидат за кмет – Стела Чолакова. предлага същото – сградата да стане Дом за възрастни хора. Смятам, че тази идея трябва да получи подкрепа. Нужда от домове за майки и бащи в третата възраст ще има все повече в бъдеще. Смятам обаче, че на други места може да се потърси решение, свързано с туризма и с бизнес производство. Защо например богатата база, която има училището във Врабево, да не се трансформира (със средства по програма, с пари от МИГ,  с публично-частно партньорство, със спонсорство и т.н.) в център, който да привлича външни хора, деца, ученици. Сещам се за обучителен център или спортен такъв за тренировки по определен спорт, който се окаже най-подходящ за базата, свързано и с някакви състезания – стадионът на селото е добър. Може още идеи, свързани с развитието на комплекса, да се появят.

  При всички случаи това общинско богатство трябва да бъде на дневен ред, ако ще бъдем община в развитие и с перспектива. Не бива да го оставяме да се руши, а трябва да намерим най-доброто решение за него.

  Като общински съветник  с икономическо образование съм готов да работя всеотдайно по въпроса.

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт