Старо село открои бъдещ проблем с въвеждане на тол таксата

  В Старо село предизборното събрание се състоя в петък в салона на читалището. Хората повдигнаха немалко важни въпроси. Един от тях ще се прояви, след като влязат в сила тол таксите.

  Става дума за това, че табелите на населеното място изключват някои къщи,които са в регулация. Същевременно оттам минава републикански път и излиза, че за да отидат да си купят хляб например в селото, ще трябва да заплащат тол такса. Това се отнася и за други троянски села – Орешак, Бели Осъм, Дебнево...Без съмнение го има и на други места в страната. Разбира се, този проблем не може да се реши на местно ниво, това трябва да стане на държавно – чрез нейните институции. Като общински съветник поемам ангажимента да бъде поставен въпросът пред съответните държавни органи и да проследя неговото разрешаване, за да бъдат спокойни хората, които по стечение на обстоятелствата са се оказали в такава позиция.

  Готов съм да съдействам и за други решения, които бяха поискани от живеещите в Старо село. Да се осъществи проектът за площада, с финансиране ще е от фонд „Земеделие”. Да се направи ремонт на читалището, чийто покрив тече. На срещата г-жа Михайлова каза, че ще бъде изготвена програма за всички селски читалища, недопустимо е тези важни за местните хора сгради да бъдат оставени без поддръжка. Те са големи и не се използват често, но са построени с труда на населението, там е съсредоточен общественият живот.

  В Старо село имат нужда да се определи място за здравната служба и да се даде щат за пенсионерския клуб.

  Ще се постарая бъдещата местна власт да не забрави исканията, а да намери начин да ги осъществи.

  © 2024 Камен Спасовски - официален сайт